Ειρηνισμός: Διαφορετικές μορφές και κινήματα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ειρηνισμός: Διαφορετικές μορφές και κινήματα

Βουγιούκα, Μαρία Ιωάννη

Pacifism is a theory about practicing nonviolence and the accomplishment of peaceful living amongst human beings, and has both passionate supporters and critics. The supporters of pacifism, depending on what form of the theory they support, they base their consepts either on metaphysical foundations, or on human rights, while their aim remains peace. On the other hand, the critics of the theory believe that pacifism is unattainable, utopian and naïve, and that violence is either inherent in human nature, or that it is a necessary state. The purpose of this thesis is to present the views of the defenders of pacifism, to clarify its various denotations, and to try to invalidate the objections of the theory’s opposers.
Ο ειρηνισμός (pacifism) είναι μια θεωρία για τη μη άσκηση βίας και την επίτευξη μιας ειρηνικής διαβίωσης μεταξύ των ανθρώπων, και έχει τόσο θερμούς υποστηρικτές όσο και επικριτές. Οι υποστηρικτές της, αναλόγως με ποιά μορφή της θεωρίας συντάσσονται υπέρ, στηρίζουν τις ιδέες τους είτε σε μεταφυσικά θεμέλια, είτε στα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό πάντα την ειρήνη. Οι επικριτές του ειρηνισμού πιστεύουν ότι ο ειρηνισμός είναι ανέφικτος, ουτοπικός και αφελής, και είτε ότι η βία είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, είτε ότι είναι μια αναγκαία κατάσταση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις θέσεις των υπέρμαχων του ειρηνισμού, να διασαφηνίσει τις διάφορες έννοιες αυτού, και να προσπαθήσει να καταρρίψει τις ενστάσεις των επικριτών του.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Pacifism
Nonviolence
Naverson
Μη βία
Νάβερσον
Ειρηνισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-07T13:24:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)