Ηλεκτροχημική αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Ηλεκτροχημική αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα

Σχιζοδήμου, Αγορίτσα Π.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μετριασμός διοξειδίου του άνθρακα, Περιβαλλοντικές απόψεις
Electrolysis
Ηλεκτρόλυση
Formic acid
Διοξείδιο του άνθρακα
Carbon dioxide
Electrochemical reduction
Carbon dioxide mitigation, Environmental aspects
Ηλεκτροχημική αναγωγή
Μυρμηκικό οξύ
Μεθανόλη
Methanol


Greek

2016
2016-11-08T09:45:30Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)