Εφαρμογή νανοσωματιδίων αργύρου σε δομικά υλικά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εφαρμογή νανοσωματιδίων αργύρου σε δομικά υλικά

Αναγνωστοπούλου, Σοφία Σωτηρίου

Materials that are stored or used in damp climates may be subject to mould growth. However, all materials are not equally susceptible to mould growth. For each specific material, there is a critical moisture level. If this is exceeded, there is a risk that mould fungi will develop on the material. The main purpose of this study is to highlight the role of Nanotechnology, and especially, the importance of silver Nanoparticles in material antifungal applications. For this reason, silver Nanoparticles applied in specific samples of building materials, which were inoculated with mould spores and incubated in climate chambers at different relative humidities and temperatures; growth of mould was analysed weekly for at least 12 weeks.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης παρουσιάζεται και αναλύεται το πρόβλημα της ανάπτυξης μικροοργανισμών με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υλικών, τον κίνδυνο για την υγεία κατασκευών και ανθρώπων και της ανάγκης για βελτίωση και αναβάθμιση των ιδιοτήτων του συνόλου τους. Παρατίθενται, λοιπόν, οι κυριότεροι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της μούχλας, σε δομικά υλικά, ενώ παράλληλα, επιλέγονται συγκεκριμένα είδη αυτών, για τα οποία γίνεται εκτενέστερη μελέτη αναφορικά με τη συμπεριφορά και την αντίδραση τους στους μυκητιακής προέλευσης οργανισμούς. Κύριος στόχος της πειραματικής διαδικασίας και της ευρύτερης μελέτης είναι να αναδειχθεί ο ρόλος της νανοτεχνολογίας και ειδικότερα, των νανοσωματιδίων αργύρου στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μυκήτων και να παρουσιαστεί η συμβολή τους, ώστε υλικά να αποκτήσουν αντοχή και αντίσταση στην ανάπτυξη μικροοργανισμών, υπό ευνοϊκές για τους μύκητες συνθήκες. Πραγματοποιήθηκε , λοιπόν πείραμα, κατά το οποίο δοκίμια (διαφορετικών υλικών), στα οποία χορηγήθηκαν νανοσωματίδια σε διαφορετικές περιεκτικότητες , προσβλήθηκαν με διάλυμα σποριών μυκήτων και σε μετέπειτα χρόνο, υπέστησαν αντιμικροβιακό έλεγχο. Στο σύνολο των δειγμάτων συμπεριλήφθηκαν υλικά χωρίς, και υλικά με πρόσμιξη νανοσωματιδίων. Οι ενδιάμεσες και τελικές μετρήσεις , επιβεβαίωσαν την αξία της συμβολής της νανοτεχνολογίας στην αντιμετώπιση των μικροοργανισμών και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση των δομικών υλικών. Η συνολική μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Fungi
Silver Nanoparticles
Αντιμικροβιακ υλικά
Μούχλα
Νανοσωματίδια αργύρου
Nanotechnology Materials

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T09:28:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διεργασίες και τεχνολογία προηγμένων υλικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.