Προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης γραφενίου με εφαρμογές στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης γραφενίου με εφαρμογές στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Αμανατιάδης, Σταμάτιος Α.

The purpose of the current thesis is the development of numerical algorithms in order to model graphene accurately and efficiently, independently of the electromagnetic bias fields and the frequency. The proposed schemes are validated through comprehensive comparisons via theoretically estimated results, in terms of the propagation of plane waves and the highly confined surface waves. Next, the new algorithms are utilized to advanced devices for modern applications at the far-infrared regime, while several remarkable phenomena are numerically examined. Furthermore, the propagating modes of graphene waveguiding systems are numerically extracted though the eigenanalysis of Helmholtz equation, independently to the bias fields.
Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη αριθμητικών τεχνικών με σκοπό την ακριβή και αποδοτική μοντελοποίηση του γραφενίου, ανεξάρτητα από το εφαρμοζόμενο πεδίο πόλωσης και τη συχνότητα, όπου η έλλειψη ενός γενικευμένου και αξιόπιστου μοντέλου είναι φανερή. Αφού επαληθευτεί με επιτυχία η ορθότητα των προτεινόμενων αλγορίθμων, μέσω σύγκρισης με αναλυτικές λύσεις, σχεδιάζονται προηγμένες διατάξεις, έτσι ώστε να μελετηθούν αξιοσημείωτα φαινόμενα στην επιφάνεια του γραφενίου και να προταθούν συσκευές για το παρθένο φάσμα των μακρινών υπέρυθρων συχνοτήτων. Επιπρόσθετα, εξάγονται οι διαδιδόμενοι ρυθμοί σε κυματοδηγούς γραφενίου, μέσω αριθμητικής επίλυσης του προβλήματος ιδιοτιμών της εξίσωσης Helmholtz, στο πεδίο της συχνότητας, και πάλι ανεξάρτητα από το εφαρμοζόμενο πεδίο πόλωσης.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Υπολογιστικές μέθοδοι
Επιφανειακά κύματα
Surface waves
Graphene
Finite differences
Numerical methods
Electromagnetic surface waves
Πεπερασμένες διαφορές
Finite-difference time-domain
Γραφένιο
Πεπερασμένες διαφορές στο πεδίο του χρόνου
Ηλεκτρομαγνητικά επιφανειακά κύματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-09T11:52:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)