Συγκριτική μελέτη SQL Server - Oracle

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Συγκριτική μελέτη SQL Server - Oracle

Μαυρομάτη, Στυλιανή Στυλιανού

Στη σημερινή εποχή, με την αύξηση του όγκου των δεδομένων που πρέπει να διαχειριζόμαστε και την ταυτόχρονη αύξηση της ανάγκης για γρήγορη αναζήτηση και επεξεργασία τους, είναι απαραίτητη η εισαγωγή τους σε μια βάση δεδομένων και η ύπαρξη ενός γρήγορου συστήματος διαχείρισής της. Για να καλυφθεί η συγκεκριμένη ανάγκη, έχουν κατασκευαστεί διάφορα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Τα συστήματα αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες εμπορικά και συστήματα ανοιχτού λογισμικού. Τα πρώτα χρόνια τα εμπορικά συστήματα ήταν αρκετά ακριβά, αλλά σήμερα παρέχουν πλήθος εκδόσεων έτσι ώστε καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των αναγκών. Τα πιο γνωστά εμπορικά συστήματα είναι η Oracle και ο SQL Server της Microsoft. Τα συστήματα αυτά, θα τα παρουσιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να τα συγκρίνουμε με σκοπό να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
Nowadays, with the growing amount of data to be managed and the concomitant increase of the need for fast searching and processing, importation is necessary in a database and the existence of a fast management system. To meet this need, various database management systems have been built. These systems can be divided into two main categories of commercial and open source systems. The first years trading systems were quite expensive, but today offer numerous publications so that cover the wider range of needs. The best known commercial systems are the Oracle and SQL Server from Microsoft. These systems will be presented and compared in order to present the advantages and disadvantages.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύγκριση
Comparison
SQL Server
Oracle
(Structured query language)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-09T12:53:06Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)