Η Εθελοδουλεία στην Πολιτική Θεωρία: μια κριτική φεμινιστική προσέγγιση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η Εθελοδουλεία στην Πολιτική Θεωρία: μια κριτική φεμινιστική προσέγγιση

Διαμαντοπούλου, Μαριάνθη-Ελένη

Η παρούσα διπλωματική έχει ως κεντρικό της θέμα την έννοια της εθελοδουλείας στη σύγχρονη πολιτική θεωρία και πρακτική. Αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης του εν λόγω όρου ως ενός ιδιαίτερα χρήσιμου θεωρητικού εργαλείου για την ανάλυση, ερμηνεία, κριτική (αλλά και εξάλειψη) των σύγχρονων μορφών κυριαρχίας και των σχέσεων καταπίεσης.
The main subject of this thesis is voluntary servitude in contemporary political theory and practice. We tried to highlight this term -voluntary servitude- as a valuable theoretical tool for the analysis, interpretation, critic (but for the erasure as well) of all forms of domination and oppression.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Voluntary servitude
Ηθελημένη υποταγή
Michael Rosen
Charles Tilly
Εθελοδουλεία
Εκούσια συμμόρφωση
Fuzzy logic
Ασαφής λογική
Saul Newman
Voluntary obedience
Étienne de La Boétie
Ετιέν ντε λα Μποεσί
Passive resistance
Παθητική αντίσταση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-10T07:40:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)