Σχεδίαση και κατασκευή laser ti:sapphire

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδίαση και κατασκευή laser ti:sapphire

Πεύκος, Θεοχάρης Δημητρίου

During the course of this master thesis, a Ti:Sapphire laser has been designed and constructed both in a symmetric and an asymmetric Z cavity arrangement. A significant part of the work was devoted to the design and construction of a water cooling system for the laser crystal, based on a thermoelectric component (TEC). The system was successful in cooling the laser crystal at normal laser operation by circulation of water at a temperature as low as 14 oC (25oC ambient temperature). With regard to the laser cavity, its geometric characteristics where calculated to minimize astigmatism and compensate for the second order optical dispersion in the case of pulsed operation by an appropriate prism line. The laser operating at a symmetric Z cavity arrangement delivered 185 mW around 800 nm with optical pumping of 4W@532 nm.
Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα laser Ti:Sapphire σε διάταξη συμμετρικής αλλά και ασύμμετρης κοιλότητας Z. Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας αφιερώθηκε στην σχεδίαση και κατασκευή ενός συστήματος ψύξης του κρυστάλλου βασισμένου σε θερμοηλεκτρικό στοιχείο (TEC) με χρήση νερού ως ψυκτικού μέσου. Η τελική λειτουργία του συστήματος ήταν επιτυχής και επιτρέπει την ψύξη του νερού έως και τους 14 οC σε πλήρη λειτουργία του laser (θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 οC). Σε σχέση με την κοιλότητα του laser, υπολογίστηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κοιλότητας για την εξάλειψη των σφαλμάτων του αστιγματισμού αλλά και της παλμικής λειτουργίας της σε ασύμμετρη διάταξη με κατάλληλη γραμμή πρισμάτων για την αντιστάθμιση της διασποράς δεύτερης τάξης κυρίως εξαιτίας του κρυστάλλου. Η λειτουργία της κοιλότητας σε συμμετρική διάταξη Ζ απέδωσε 185 mW γύρω στα 800 nm για οπτική άντληση στα 4W@532 nm

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θερμοηλεκτρικό στοιχείο
Crystal ti:sapphire
Laser
Κρύσταλλος τιτανίου - ζαφειριού
Thermoelectric module
Λέιζερ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-10T07:47:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διεργασίες και τεχνολογία προηγμένων υλικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.