Μελέτη Μοντέλων Διάδοσης και Κάλυψης στις Μιλλιμετρικές Ζώνες Συχνοτήτων για Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη Μοντέλων Διάδοσης και Κάλυψης στις Μιλλιμετρικές Ζώνες Συχνοτήτων για Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς

Καϊτατζής, Χρήστος Θεοχάρη

In this thesis, a study was conducted on radio propagation path loss models for millimeter wave bands which are expected to be utilized in fifth generation mobile communication networks in the direction of providing improved services to the users. Specifically, Close-in and ABG path loss models were studied so as to estimate the cell radius for urban, suburban and rural areas and also to estimate the maximum distance for backhaul links. Moreover, an estimation is given on the number of required base stations and the coverage map of Hong Kong is presented in the case of millimeter wave bands being utilized. For the creation of the coverage map, suitable code in Java programming language was developed with the use of Geotools libraries. The required number of base stations was compared to the number of base stations for a LTE mobile network that is operating in the area of Hong Kong using data that were acquired from the OpenCellID database. As a conclusion, in the cases of urban environments where there is high density of operational base stations, it can be expected that a small increase in the number of base stations will be required for a mobile communication network utilizing millimeter wave bands in the area of 28 GHz.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν μοντέλα διάδοσης κατάλληλα για τις ζώνες μιλλιμετρικών συχνοτήτων οι οποίες αναμένεται να αξιοποιηθούν σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών πέμπτης γενιάς με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα μοντέλα διάδοσης Close-in και ABG με στόχο την εκτίμηση της ακτίνας κυψελίδας για τις περιπτώσεις αστικών περιοχών, περιοχών προαστίων και υπαίθρου αλλά και την εκτίμηση της μέγιστης απόστασης ζεύξης υπηρεσιών κορμού. Επίσης, στην εργασία γίνεται εκτίμηση του απαιτούμενου αριθμού σταθμών βάσης και παρουσιάζεται χάρτης κάλυψης για την περιοχή του Χονγκ Κονγκ στην περίπτωση εφαρμογής μιλλιμετρικών συχνοτήτων. Για την δημιουργία του χάρτη κάλυψης αναπτύχθηκε κατάλληλος κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού Java με χρήση των βιβλιοθηκών Geotools. Ο απαιτούμενος αριθμός σταθμών βάσης συγκρίθηκε με τον αριθμό σταθμών βάσης δικτύου τεχνολογίας LTE που λειτουργεί στην περιοχή του Χονγκ Κονγκ από στοιχεία που εξήχθησαν από την ανοιχτή βάση δεδομένων OpenCellID. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται το πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο της απαίτησης μικρού επιπλέον αριθμού σταθμών βάσης για την λειτουργία δικτύου κινητών επικοινωνιών στις περιπτώσεις αστικού περιβάλλοντος όπου υπάρχει μεγάλη πυκνότητα σταθμών βάσης, με εφαρμογή μιλλιμετρικών συχνοτήτων στην περιοχή των 28 GHz.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μοντέλα Διάδοσης Ραδιοκυμάτων
Millimeter Wave Bands
5G Mobile Communication Networks
Μιλλιμετρικές Ζώνες Συχνοτήτων
Radio Propagation Models

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-10T07:55:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.