Χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την αποφυγή του φαινομένου του Churnalism στο διαδίκτυο: Η σημασία των πηγών στη διαδικτυακή Δημοσιογραφία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την αποφυγή του φαινομένου του Churnalism στο διαδίκτυο: Η σημασία των πηγών στη διαδικτυακή Δημοσιογραφία.

Καζαντζίδου, Νικολέττα Αλέξανδρου

We live in a world where the vast technological evolution creates a new environment in the communication's department.The evolution of the Internet and its continuing rising possibilities, along with the transition from Web2 to Web3, changes drastically the way an information is transmitted. We could argue that in a sense these changes define a new world in media and communications.As a result,it was inevitable for journalism, a profession that is linked with gathering, assesing and presenting news and information to embrace all these changes. This new period that has been developed altered completely the very structure of media and it affected the journalist's profession in depth as it was a call for taking up new roles in the world of communication. Digital Journalism revealed a whole new phenomenon of producing and recycling news. This high-speeding transmission of information added more to the problem of distortion , the lack of critical investigation and the distribution of news giving birth to a new phenomenon called Churnalism. Journalists in general had to confront the effects of such a phenomenon as it was crucial to protect and preserve the profession and its principles. Several questions can be arised as whether new technologies can be an ally or whether new ways can be found to protect the context of an information and eventually its originality. All the above, trigger huge concerns for journalists. This research is seeking new technologies we could apply, in order to give answers to the above matters. None the less, such tools can not still be found so as to provide us with solutions concerning these problems. Another question that is examined, is the reaction of the public eye towards the phenomenon of recycling news and the impact of that reaction on the media. Can the public react and affect the media practices? On the other hand, we examine the weakness of Internet communication to evaluate the current situation and react by finding ways to deal with the above issues. The Web's effect not only affects the quality of journalism but also the finances and especially the income concerning this sector. The following research showed that the means of communication in the greek reality, respect the source of information and its originality. The genuine source of the text is mentioned 90% of the cases. However, it is unclear how this practice is economically beneficial for the domain of communication itself, as also for the journalism. Concerning all the above, it is urgent more than ever, for the Media producing authentic context, to protect that source and also find new ways and methods to preserve the originality of the news and secure it from distortion.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν ραγδαία δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον στον τομέα της επικοινωνίας. Οι συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες που παρέχει η πρόοδος του διαδικτύου και η μετάβαση από το web.2 στο web.3 αλλάζουν άρδην τον τρόπο που μεταδίδεται η πληροφορία και κατά μία έννοια, οριοθετούν εκ νέου τον κόσμος μας. Όλες αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να αφήσουν εκ των πραγμάτων ανεπηρέαστο ένα επάγγελμα που άπτεται κατεξοχήν του τομέα της επικοινωνίας, το δημοσιογραφικό. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε άλλαξε πλήρως την ίδια την δομή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και επηρέασε καταλυτικά το επάγγελμα του δημοσιογράφου ο οποίος κλήθηκε να υπηρετήσει νέους ρόλους. Το πέρασμα στη διαδικτυακή δημοσιογραφία δημιούργησε ένα νέο φαινόμενο σχετικά τόσο με την παραγωγή όσο και με την αναπαραγωγή των ειδήσεων. Η διάχυση των πληροφοριών σε υψηλές ταχύτητες ενέτεινε το πρόβλημα της παραπληροφόρησης και της άκριτης αναπαραγωγής ειδήσεων, γεννώντας ένα νέο φαινόμενο που ονομάστηκε Churnalism. Τα προβλήματα που άρχισαν να απασχολούν τους επαγγελματίες της δημοσιογραφίας έγιναν εντονότερα. Ένα από αυτά αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο θα περιχαράκωναν τον επάγγελμα και πώς θα προστάτευαν το έργο τους. Η τεχνολογία μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να γίνει σύμμαχος; Ποιοι τρόποι υπάρχουν για να προστατεύσει ένα μέσο το περιεχόμενό του και πώς μπορούν οι δημοσιογράφοι να διασφαλίσουν την πατρότητα των κειμένων τους; Με την παρούσα έρευνα αναζητήθηκαν οι τεχνολογικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο δεν προέκυψε κανένα τεχνολογικό εργαλείο που θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση, ικανή να λύσει το πρόβλημα. Ένα ακόμη ερώτημα που τίθεται προς διερεύνηση είναι η οπτική της κοινής γνώμης. Πώς αντιμετωπίζει το ίδιο το κοινό το φαινόμενο της αναπαραγωγής των ειδήσεων και αν η στάση του απέναντι σε αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει τα ίδια τα μέσα. Από την άλλη πλευρά, ερευνάται η στάση των διαδικτυακών μέσων, όπου αφενός διαφαίνεται η αδυναμία τους να αντιδράσουν, καθώς δεν γνωρίζουν τον τρόπο και αφετέρου η αδυναμία τους να αξιολογήσουν την κατάσταση. Πόσο επηρεάζει τελικά το φαινόμενο αυτό όχι μόνο την ποιότητα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος αλλά και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτό. Στα μέσα που ερευνήθηκαν και αφορούν μόνο την ελληνική πραγματικότητα προέκυψε ότι υπάρχει σεβασμός στην πηγή και ότι γίνεται αναφορά της προέλευσης ενός δημοσιογραφικού κειμένου σε ποσοστό 90%. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πώς αυτό ωφελεί οικονομικά το μέσο από όπου προέρχεται η είδηση αλλά και το ίδιο το δημοσιογραφικό επάγγελμα εν γένει. Άρα η ανάγκη να προστατεύσει ένα μέσο που παράγει πρωτότυπο υλικό το περιεχόμενό της παραμένει εξίσου έντονη όσο και η ανάγκη να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι για αυτό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Journalism-Technology
Δημοσιογραφία-Τεχνολογικά μέτρα προστασίας
Churnalism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-10T08:02:03Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.