Ο ευρωσκεπτικισμός στη Γερμανία και η κρίση του ευρώ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο ευρωσκεπτικισμός στη Γερμανία και η κρίση του ευρώ

Τσαγκαλίδης, Ορφέας Ιωακείμ

Η ευρωσκεπτικιστική συμπεριφορά, σε όλο το φάσμα των διαφόρων κομμάτων της Ευρώπης, μπορεί να μην είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο που παρουσιάστηκε από μηδενική βάση, είναι όμως αδιαμφισβήτητα μια συνεχώς εντεινόμενη άποψη, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει εδραιωθεί ως πολιτική αντίληψη και μάλιστα με αυξητική τάση. Ένας από τους βασικούς λόγους που ευθύνεται για την ενίσχυση αυτής της συμπεριφοράς, είναι σίγουρα η κρίση του ευρώ, που έγινε και γίνεται όλο και πιο αισθητή, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ αλλά έπληξε και την Ευρώπη. Ο ρόλος της Γερμανίας στην αντιμετώπιση της κρίσης του ευρώ είναι ζωτικής σημασίας, αφού αποτελεί την ισχυρότερη οικονομία στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα της, να συμπαρασύρει ή τουλάχιστον να επηρεάζει και τις υπόλοιπες χώρες που μετέχουν στο ενιαίο νόμισμα. Ο ευρωσκεπτικισμός, είτε πρόκειται για τα λαϊκιστικά ακροδεξιά, είτε για τα προερχόμενα από την αριστερά πολιτικά στρώματα της Ευρώπης, έχει πάντοτε ένα κοινό στόχο και σκοπό: την αμφισβήτηση του ‘’ευρωπαϊκού οράματος’’. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και όταν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό ζήτημα, θα έπρεπε να τάσσονται κατά του ευρώ μόνο οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες της ευρωζώνης, όπου στην προσπάθεια αντιμετώπισης της, έχουν υποβληθεί κυρίως σε οικονομικής φύσεως μεταρρυθμίσεις, που συνδέονται με σκληρά μέτρα λιτότητας. Παρατηρούμε ωστόσο, ότι ευρωσκεπτικιστικές αντιλήψεις εμφανίζονται και στη Γερμανία μετά την κρίση. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις προέρχονται από την αμφισβήτηση της οικονομικής ευρωπαϊκής πολιτικής που θεωρείται ότι βλάπτει τα γερμανικά συμφέροντα. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής, είναι να εξετάσει τον ευρωσκεπτικισμό στη Γερμανία, όπως εμφανίζεται σε όλο το πολιτικό φάσμα και σε όλες του τις μορφές και διαστάσεις. Η υπόθεση εργασίας είναι να αποτυπωθεί σε ποιο βαθμό ο ευρωσκεπτικισμός έχει δημιουργηθεί, ενταθεί, εδραιωθεί, μέσα από την κρίση του ευρώ στη Γερμανία. Στο πρώτο μέρος, αναφερθήκαμε στην εννοιολόγηση του φαινομένου του ευρωσκεπτικισμού και στην διαφοροποίηση της Εθνικής από την Ευρωπαϊκή ταυτότητα, με σκοπό να εντοπίσουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαδικασία διαμόρφωσης μίας συλλογικής ταυτότητας στην ΕΕ. Επιπλέον αναφερθήκαμε στη διαχρονική σχέση και το ρόλο της Γερμανίας στην ΕΕ, καθώς και στην εμφάνιση του ευρωσκεπτικισμού στη Γερμανία. Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής, αναφερθήκαμε στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τα αίτια της, στην εξέλιξη της σε κρίση του ευρώ και μέσα από την προσέγγιση μας στον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, εντοπίσαμε τα δομικά προβλήματα της ΕΕ και συνεπώς τους λόγους που ευνόησαν την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού στη Γερμανία. Στο τρίτο μέρος, αναφερθήκαμε στους λόγους εμφάνισης, καθώς και στους τρόπους αλλά και τις μορφές του ευρωσκεπτικισμού, έτσι όπως εκφράζονται μέσα από τα κόμματα της Γερμανίας σήμερα. Ακολούθησε ανάλυση ανά περίπτωση, του συνασπισμού CDU/CSU, καθώς και των κομμάτων AfD και Die Linke.
Eurosceptic attitudes in the European political trajectory may not be a recent phenomenon but undoubtedly is a continuously escalating behavior with solid traits. One of the main reasons for this ideology’s bloom imposes the recession of 2008: arising from the United States of America, it seems that it’s effects had a great impact on the European monetary system. Moreover, being one of the most robust states of Europe Germany’s policy planning, as far as crisis management is concerned, affected other states of the EU status. This dissertation aims to review every aspect of euroscepticism in Germany’s political spectrum. By definition euroscepticism’s goal, either it stems from the populist left or right, is to dispute European integration. These remarks lead us to our point of departure, when immigration waves were not a reality it would be reasonably expected that eurosceptic attitudes should concern only the financially weaker states of the Eurozone, because these states have been submitted in major reforms applying harsh austerity measures. On the contrary our research reveals that there is a growing Eurosceptic trend in Germany and this time it is the EU Fiscal management to be accused for vitiating Germany’s interests. This dissertation aims to review every aspect of euroscepticism in Germany’s political spectrum. Our main Hypothesis is to examine if and in which way’s had the 2008 recession contributed in the growth of euroscepticism in Germany. Therefore, in the first part we generally introduce euroscepticism by presenting some of the most predominate circumscriptions. This is combined with the observed juxtaposition between European and national identity which is assumed to be the main reason to prevent a federal european integration. We close this part by reviewing Germany’s role in the EU and the emergence of euroscepticism in the country. Secondly we present 2008 recession and its role in the evolution of common currency (euro) crisis. By contrasting crisis management in the US and EU, we conclude to an existent institutional deficit which gave rise into anti-european tense in Germany. The latter is extensively presented in the third and last part of our dissertation in which we examine the varieties of euroscepticism in the party system of Germany by presenting the coalition of CDU/CSU as well as the party’s AfD and Die Linke.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Afd, Cdu, Csu, die Linke, German party’s
Euroscepticism, Germany
ευρωσκεπτικισμός, Γερμανία
κρίση του ευρώ, ευρωζώνη
Εναλλακτική για τη Γερμανία, Χριστιανοδημοκράτες, η Αριστερά
euro crisis, Eurozone

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-10T09:34:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)