Μελέτη ανάπτυξης μοντέλων δομής–δραστικότητας νέων μεταλλοφαρμάκων βαναδίου και ψευδαργύρου με βάση μοριακούς δείκτες ινσουλινομίμησης στο Διαβήτη τύπου ΙΙ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη ανάπτυξης μοντέλων δομής–δραστικότητας νέων μεταλλοφαρμάκων βαναδίου και ψευδαργύρου με βάση μοριακούς δείκτες ινσουλινομίμησης στο Διαβήτη τύπου ΙΙ

Τσαβέ, Όλγα Κ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Diabetes, Treatment
Διαβήτης, Θεραπεία
Σακχαρώδης Διαβήτης
Diabetes mellitus
Ψευδάργυρος, Θεραπευτική χρήση
Μεταλλοφάρμακα
Zinc, Therapeutic use
Cell differentiation
Bioinorganic chemistry
Βιοανόργανη χημεία
Περιφερική Νευροπάθεια
Vanadium, Therapeutic use
Λιπογένεση
Metallodrugs
Μέταλλα, Θεραπευτική χρήση
Κυτταρική διαφοροποίηση
Peripheral Neuropathy
Adipogenesis


Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-10T12:32:25Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.