Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια μετά από χορήγηση ιντερφερόνης σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και πολλαπλή σκλήρυνση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια μετά από χορήγηση ιντερφερόνης σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και πολλαπλή σκλήρυνση

Χατζητόλιος, Απόστολος
Μπουγάτσα, Β.
Μπραζιτίκος, Περικλής
Ηλιάδης, Φώτιος
Ζαντίδης, Α.
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

There are many clinical uses of interferon therapy in modern medicine. Interferons alpha are commonly used for the treatment of chronic hepatitis and inteferons beta for the treatment of multiple sclerosis. As the application of interferon therapy includes new indications and becomes commonplace in contemporary clinical practice new side effects are being documented. A rare adverse effect of interferon therapy is retinopathy. Most cases of interferoninduced retino pathy are associated with interferon alpha. There is little experience on interferon betainduced retinopathy especially when other causative factors for retinopathy, like diabetes mellitus, are present. Here, a case of a 32-year-old man with type 1 diabetes mellitus and multiple sclerosis receiving interferon beta-1b therapy is presented. The patient had mild diabetic nephropathy with microalbuminuria but normal serum creatinine and he was under angiotensin II receptor blocker therapy. He also had non-proliferative diabetic retino pathy before the onset of the interferon therapy, during which, he ex perienced blurred vision. Fundoscopy revealed proliferative diabetic retinopathy and clinically signi ficant macular edema. The metabolic status of the patient expressed by glycosylated hemoglobin (HbA1c) did not change during interferon therapy and remained stable, with mean HbA1c less than 6.1%. Renal status also did not change. The patient under went panretinal photocoagulation and vitre ctomy. Interferon therapy was discontinued after vitrectomy because of improvement in neurological status. Since all major risk factors for progression of diabetic retinopathy such as glycemic control, hypertension, hyperlipidemia and treatment of nephropathy did not alter, progression of retinopathy may be attributed to interferon therapy. This as sumption is further supported by the fact that fundo scopic examination showed reversal of neovasculature after interferon withdrawal.
Μια από τις σπάνιες παρενέργειες της θεραπείας με ιντερφερόνες είναι η πρόκληση ή επιδείνωση αμφιβληστροειδοπάθειας. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι ιντερφερόνες κλάσης άλφα, που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας, παρουσιάζουν πιο συχνά αυτήν την ανεπιθύμητη ενέργεια συγκριτικά με τις ιντερφερόνες κλάσης βήτα. Η εμπειρία στη χορήγηση βήτα ιντερφερονών σε ασθενείς που έχουν και άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες για αμφιβληστροειδοπάθεια, όπως π.χ. σακχαρώδη διαβήτη, είναι περιορισμένη. Η παρούσα ενδιαφέρουσα περίπτωση αφορά στη θεραπευτική χορήγηση ιντερφερόνης βήτα-1b λόγω πολλαπλής σκλήρυνσης σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔΤ1). O ασθενής κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρουσίασε σημαντική επιδείνωση της ήπιας και σταθερής μη παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας που είχε προ της έναρξης της θεραπείας, η οποία εξελίχθηκε σε παραγωγική μορφή και χρειάστηκε αντιμετώπιση. Η συζήτηση επικεντρώνεται στον ρόλο που πιθανώς διαδραμάτισε η ιντερφερόνη στην εξέλιξη αυτή.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Diabetic retinopathy
Multiple sclerosis
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Interferon
Πολλαπλή σκλήρυνση
Ιντερφερόνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2013
2016-11-11T07:59:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.26 no.2 [2013] p.126-130
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)