Στρατηγική θεραπευτικής αντιμετώπισης της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρατηγική θεραπευτικής αντιμετώπισης της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας

Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Treatment of painful Diabetic Peripheral Neuropathy (DPN) is a major challenge and a difficult clinical problem to solve for the practicing physician. From the side of the patient is a chronic disabling complication with a significant impact on quality of life, activities of daily living and mood. About 13%- 26% of the diabetic population experience chronic pain. The management of painful DPN consists of excluding other causes of painful peripheral neuropathy, maximising diabetic control and using medications to alleviate pain. Current therapies for painful DPN include the selective serotonin and noradrenalin reuptake inhibitor duloxetine and the anticonvulsants pregabalin and gabapentin. Furthermore, many other drugs are under investigation and could be used in the management of neuropathic pain in future.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Gabapentin
Diabetes mellitus
Σακχαρώδης Διαβήτης
Νευροπαθητικός πόνος
Pregabalin
Duloxetine
Neuropathic pain
Γκαπαπεντίνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-11T08:41:49Z
2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

urn:ISSN:1106-3270
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.24 no.4 [2011] p.235-244

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.