Συνεχής καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης με τη χρήση ειδικών αισθητήρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Συνεχής καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης με τη χρήση ειδικών αισθητήρων

Ηλιάδης, Φώτιος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Aim of this review was to describe the main methods, technologies and the corresponding most relevant devices, which are in use for continuous glucose monitoring with glucose sensors in patients with Diabetes Mellitus. Furthermore, in this review continuous glucose monitoring has been discussed in terms of its purposes, accuracy, clinical indications, outcomes and problems. Conclusions of the review were that, despite some interesting and promising technologies and devices that are in use now, a satisfactory solution to the non-invasive glucose monitoring problem still requires further efforts.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Diabetes mellitus
Σακχαρώδης Διαβήτης
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Μέτρηση γλυκόζης
HbA1c
Glucose measurement

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2016-11-11T11:09:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.21 no.2 [2008] p.123-129
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)