Ο λόγος λεπτίνης/ αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ο λόγος λεπτίνης/ αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Ψαρράκου, Άννα
Ηλιάδης, Φώτιος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος
Κατσίκη, Ν.
Γιώβος, Ιωάννης

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Λεπτίνη
10 year cardiovascular risk Insulin therapy
Leptin
10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος
Ινσουλινοθεραπεία
Αδιπονεκτίνη
Adiponectin


Greek

2008
2016-11-11T12:18:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.24 no.4 [2008] p.283-291
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)