Αλγόριθμος θεραπευτικής αντιμετώπισης της υπεργλυκαιμίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: έναρξη και προσαρμογή της θεραπείας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Αλγόριθμος θεραπευτικής αντιμετώπισης της υπεργλυκαιμίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: έναρξη και προσαρμογή της θεραπείας

Nathan, D.M.
Buse J.B.
Davidson, M.B.
Ferrannini, E.
Ζαντίδης, Α.
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος
Holman, R.R.
Κατσίκη, Ν.
Zinman, B.

The consensus algorithm for the medical management of type 2 diabetes was published in August 2006 with the expectation that it would be updated, based on the availability of new interventions and new evidence to establish their clinical role. The authors con- tinue to endorse the principles used to develop the algorithm and its major features. We are sensitive to the risks of changing the algorithm cavalierly or too frequently, without compelling new information. An update to the consensus algorithm published in January 2008 specifically addressed safety issues surrounding the thiazolidinediones. In this revision, we focus on the new classes of medications that now have more clinical data and experience.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2016-11-11T12:25:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.21 no.4 [2008] p.239-266
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)