Αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις αντιδιαβητικών δισκίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις αντιδιαβητικών δισκίων

Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Ηλιάδης, Φώτιος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Several classes of oral antidiabetic agents are currently available, the range of options having welcome expansion in recent years. Clinicians have a greater range of antidiabetic treatments to choose from than ever. Moreover, as the prevalence of diabetes mellitus type 2 is constantly increased, more patients have to receive some of these available oral antidiabetic agents. So it is very important all the clini- cians to be aware of the above drugs contraindications and adverse reactions.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Adverse reactions
Σιταγλιπτίνη
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αντενδείξεις
Oral antidiabetic drugs contraindications
Θειαζολιδινεδιόνες
Interactions
Αλληλεπιδράσεις
Γλινίδες
Σουλφονυλουρίες
Διγουανίδες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2007
2016-11-11T12:31:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

urn:ISSN:1106-3270
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.20 no.4 [2007] p.319-332

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)