Επούλωση χρόνιου διαβητικού νευροπαθητικού έλκους πέλματος με τοπική εφαρμογή αυξητικού παράγοντα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Επούλωση χρόνιου διαβητικού νευροπαθητικού έλκους πέλματος με τοπική εφαρμογή αυξητικού παράγοντα

Γεώργα, Σ.
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Ριζοπούλου, Δ.
Άρσος, Γεώργιος
Καρακατσάνης, Κωνσταντίνος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Aim. To determine if the Granulocyte-Macrophages Colony Stimulating Factor (GM-CSF) could promote the healing of chronic diabetic foot ulcer. These ulcers are a main cause of amputation in patients with Diabetes Mellitus. Description. A 65 year old woman was admitted to the Diabetes Center because of a deep non-healing chronic foot ulcer. The ulcer has been appeared 18th months ago, in the plantar surface of the right foot with diameter 5 cm. Despite the medical efforts the ulcer did not heal. So, GM-CSF treatment was decided in the area of the ulcer. Locally intradermal injections in the hips of the ulcer with GM-CSF (400 mcg two times weekly) were administered for two months. The ulcer healed completely after one year of the beginning of the treatment with GM-CSF. Osteomyelitis excluded with scintigraphy methods. The patient had a history with known Diabetes Mellitus type 2 for 15 years. She had the following complications from diabetes: neuropathy (peripheral and autonomic), retinopathy, nephropathy and Charcot joints in both feet. She had an amputation of the 4th finger of the right foot. She had a history with heart failure also. The patient did not develop clinical side-effects or peripheral blood cell count abnormalities during the treatment. Conclusion. GM-CSF is a safe and effective treatment for chronic non-healing diabetic foot ulcers.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Treatment with GM - CSF
Θεραπεία με GM - CSF

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2006
2016-11-14T06:57:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.19 no.4 [2006] p.313-319
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)