Μεταβολικές επιδράσεις γλιμεπιρίδης και ρεπαγλινίδης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 πρόσφατης διάγνωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταβολικές επιδράσεις γλιμεπιρίδης και ρεπαγλινίδης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 πρόσφατης διάγνωσης

Χατζητόλιος, Απόστολος
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Μπαλτατζή, Μ.
Ηλιάδης, Φώτιος
Αλεβίζος, Μιλτιάδης
Σαββόπουλος, Χρήστος

The aim of the study was to compare the action of glimepiride and repaglinide in glucose control and basic metabolic parameters of type 2 diabetic patients. Forty four patients (27 females, 17 males), with recently diagnosed type 2 diabetes, were randomized in three groups: DIET group: diet only, GLI: diet plus glimepiride, REP: diet plus repaglinide. We evaluated fasting plasma glucose (FPG), glycosylated haemoglobin (HbA1c), b-cell function and body weight at baseline and after 18 weeks of treatment. In GLI and REP groups there was statistically significant reduction of HbA1c and FPG (p<0.001). Reduction of fasting insulin was observed in GLI and REP groups, but not statistically significant. Significant increase of HOMA-B% was observed in GLI group only (p= 0.035). Body weight and BMI changes were not statistically significant in all groups, but showed more fa- vourable variation in GLI group. In recently diagnosed type 2 diabetes, glimepiride and repaglinide are equally effective in diabetes control but glimepiride increases b-cell function without change in body weight.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Δείκτης HOMA
HOMA index
HbA1c

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006
2016-11-14T07:16:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.19 no.4 [2006] p.295-299
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.