Τοξικότητα υπολιπιδαιμικής αγωγής σε διαβητικούς ασθενείς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Τοξικότητα υπολιπιδαιμικής αγωγής σε διαβητικούς ασθενείς

Κουκουρίκου, Μ.
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Σαμπάνης, Χ.
Δαμιανίδης, Γ.
Τσίτσιου, Ν.
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Ηπατοτοξικότητα
Ραβδομυόλυση
Υπολιπιδαιμικά φάρμακα
Rabdomyolysis
Hypolidaemic drugs
Liver toxicity


Greek

2004
2016-11-14T11:13:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.17 no.2 [2004] p.146-149
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)