Τοξικότητα υπολιπιδαιμικής αγωγής σε διαβητικούς ασθενείς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Τοξικότητα υπολιπιδαιμικής αγωγής σε διαβητικούς ασθενείς

Κουκουρίκου, Μ.
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Σαμπάνης, Χ.
Δαμιανίδης, Γ.
Τσίτσιου, Ν.
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

The aim of the study was to investigate the frequency of hypolipidaemic drugs’ toxicity in diabetic patients. 321 type 2 DM patients were studied retrospectively who had dyslipidaemia and received hypo- lipidaemic treatment in our Diabetes Centre. Elements of patients and their laboratory tests they were recorded in a data base (File Maker Pre 5). Nobody was taken simultaneously two hypolipidaemic medicines. Twenty two individuals received fibrates, one acipimox, and the remaining was taking statins. Results: The medium values and SD of lipids under tre-atment was following: Total Cholesterol 228,55 ±57,76 mg/dl, Trjglycerides 196 ±125,33 mg/dl, HDL 49,56 ±10 mg/ dl, LDL 139,77 ± 68,26 mg/dl. From the 118 pts (36%) that they had increased enzymes of liver the 95 pts (29,6%) they presented also increased values of enzymes before the initiation of hypolipidaemic drugs, because of fatty liver. In 23 pts (7,1%) were observed small increases of hepatic enzymes only under hypolipidaemic treatment. Double increase of enzymes was presented in 26 pts (8,1%) and from them 12 (3,7%) they had increased enzymes before treatment. Triple increase of hepatic enzymes they presented 8 individuals (2,49%) and exclusively to ÁGT. Conclusions: Small increases in enzymes’ concentrations are caused in small percentage of patients who receives hypolipidaemic treatment with statins. Triple increase was observed only in ÁGT. CPK was increased in percentage 6,23% but in no pts was increased more than two times above the normal values. It is considered likely that rabdomyolysis or important hepatic toxicity are infrequent phenomena in patients who undergone in hypolipidaemic monotherapy.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Ηπατοτοξικότητα
Ραβδομυόλυση
Υπολιπιδαιμικά φάρμακα
Rabdomyolysis
Hypolidaemic drugs
Liver toxicity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2004
2016-11-14T11:13:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.17 no.2 [2004] p.146-149
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)