Αρτηριακή υπέρταση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Αρτηριακή υπέρταση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Γκαλιαγκούση, Ευγενία
Σουγιουλτζόγλου, Φ.
Παπαδημητρίου, Ε.
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Πασχαλίδου, Ε.
Πούρου, Ε.
Ζωγράφου, Ι.
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

The aim of the present work was the study of epidemiological and somatometric characteristics of hypertensive and normotensive diabetic patients and correlations to coronary artery disease, cerebrovascular accident and diabetic nephropathy. From 516 diabetic subjects randomly included in the study 343 (66,5%) were hypertensive (HT) and 173 (33,5%) were normotensive (NT). The mean age of the hypertensive subject was higher (66,65±0,45 vs 61,52±0,79 p= 0,0001). The mean greater systolic blood pressure in the past was refered as 191,3±1,31 (mmHg) in HT vs 142,14±2,24 in NT. The present SBP was 147,43± 1,18 and the present DBP was 84,6±0,59 in HT vs 129,59±1,29 and DBP 79,71±0,66 in NT. The mean age of diagnosis of Diabetes in HT was similar in two groups (50,64±1,86 in HT and 50,62±0,73 in NT, p=NS). The mean age (yrs) of diagnosis of hypertension was 55,63 (range 28-75). Hypertension was diagnosed before diabetes mellitus in 108 patients (31,5%), simultaneously in 72 (21%) and after diabetes diagnosis in 163 patients (47,5%). The BMI of HT was greater of that of NT (29,78±0,26 and 28,02±0,42 and p<0, 0002). The waist to hip ratio was slightly greater in HT vs NT ( 0,93±0,001 vs 0,91±0,04 and p<0,01). The insulin doses were not different in HT vs NT (49,3±1,18 vs 47,42±1,58 and p=NS). Coronary artery disease (CAD) had 85 HT (27,8%) vs 14 NT (8,1%) p<0,002. Cerebrovascular accident (CVA) had appeared 24 HT (7%) vs 3 NT (1,73%), p<0,01. Diabetic nephropathy had developed 26 HT (5,83%) vs 2 NT (1,15%), p=0,002.It is confirmed the great incidence of hypertension in type 2 diabetes as well as the CAD, the CVA and the diabetic nephropathy in hypertensive diabetic patients.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Παχυσαρκία
Συστολική υπέρταση
Systolic hypertension
Στεφανιαία νόσος
Cerebrovascular accident
Diabetic nephropathy
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδειο
Coronary artery disease
Διαβητική νεφροπάθεια Obesity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2003
2016-11-14T12:01:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

urn:ISSN:1106-3270
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.16 no.1 [2003] p.34-38

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)