Μακροχρόνια χορήγηση σιζαπρίδης σε ασθενή με βαριά διαβητική γαστροπάρεση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜακροχρόνια χορήγηση σιζαπρίδης σε ασθενή με βαριά διαβητική γαστροπάρεση

Βασιλειάδης, Π.
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Άρσος, Γεώργιος
Καρακατσάνης, Κωνσταντίνος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Severe diabetic gastroparesis is a devastating for the patient and difficult to treat complication of Diabetes Mellitus (DM). Diabetic Autonomic Neuropathy (DAN) plays · crucial role in pathogenesis of diabetic gastroparesis. A 42 years old patient with DM type-1 (duration of DM 28 years), developed gradually symptoms of severe diabetic gastroparesis. Patient has appeared severe DAN, also. Diagnosis of DAN was established with the four classical Cardiovascular Reflex Tests (CRT), all of which were abnormal in the patient. Diagnosis of diabetic gastroparesis documented with the radionuclide gastric emptying study. Then, the patient received cisapride 20 mgx2/24 hours for two years. Gastric emptying study and CRT were repeated twice (per year after diagnosis). Before treatment, evaluation of time of gastric emptying was impossible, while in the next two studies time was 210 min. DAN was not improved in two years time period, while glycaemic control, gastric emptying time and symptoms of diabetic gastroparesis improved significantly. In conclusion, treatment with cisapride served importantly in long-term prognosis of severe diabetic gastroparesis

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Cisapride
Diabetic gastroparesi
Διαβητική γαστροπάρεση
Σιζαπρίδη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-14T12:30:16Z
2003


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.16 no.2 [2003]
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.