δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙνσουλίνη Lispro και κύηση

Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Σαμπάνης, Χ.
Ριζοπούλου, Δ.
Σεμερτζίδης, Π.
Τσίτσιου, Ν.
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

The use of insulin Lispro in pregnancy has not been investigated sufficiently despite its increasing use. We present the case of a pregnant woman 25-year old, who was treated with insulin Lispro during pregnancy. There were no complications during pregnancy and she gave birth to a 3450 gr. baby by Caesarean section at 37th week. Control of the diabetes mellitus during pregnancy was very good, without hypoglycemias, while values of the glycated hemoglobin were within the normal range. Although it is difficult to make safe conclusions from a single case, the case presented contributes to the data collection regarding the safety of insulin Lispro during diabetic pregnancy.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Pregnancy
Κύηση
Ινσουλίνη Lispro
Insulin Lispro

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003
2016-11-14T12:34:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.16 no.2 [2003] p.149-152
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.