Επίδραση των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων στη ροή που δέχονται κινητά φωτοβολταϊκά συστήματα: Εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Επίδραση των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων στη ροή που δέχονται κινητά φωτοβολταϊκά συστήματα: Εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη

Πάσχου, Περιστέρα

The solar radiation that incidents on earth’s surface is unstable. One reason of radiation’s variation is interactions with atmospheric constituents. Aerosols are pollutants and one of these constituents. The purpose of this thesis is to research the influence of aerosols in solar radiation in the region of Thessaloniki over a period of one year. The radiation’s acceptors are mobile photovoltaic systems. The research includes several steps. Pyranometer collected annual measurements of solar radiation and AERONET collected annual measurements of optical thickness of aerosols. Radiation and optical thickness of aerosols matched by the help of uvspec, which is a numerical model. Then the days with clear sky conditions selected from these measurements in order to cut off the effects of clouds. After that, calculated the contribution of direct and diffuse solar radiation and used for the data analysis. The data analyzed and leaded to conclusions by the comparison between the measured solar radiation and the expected solar radiation with zero optical thickness of aerosols.
Η ακτινοβολία που φτάνει στην ατμόσφαιρα προέρχεται κυρίως από τον Ήλιο και όση καταλήγει στην επιφάνεια της Γης μεταβάλλεται χωρικά και χρονικά. Αυτό οφείλεται εν μέρη στις αλληλεπιδράσεις της με διάφορα ατμοσφαιρικά συστατικά που συναντά κατά την διάδοσή της. Tα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία είναι ρύποι της ατμόσφαιρας αποτελούν ένα από αυτά τα συστατικά. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, του βαθμού επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι αποδέκτες της ηλιακής ακτινοβολίας είναι κινητά φωτοβολταϊκά συστήματα που παρακολουθούν την κίνηση του Ηλίου. Όσον αφορά την ανάλυση, αρχικά από τις ετήσιες μετρήσεις της ακτινοβολίας από πυρανόμετρο έγινε αντιστοίχηση των τιμών της ακτινοβολίας με το οπτικό πάχος των αεροζόλ από το AERONET μέσω του αριθμητικού μοντέλου uvspec. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν μόνο οι μετρήσεις υπό συνθήκες καθαρού ουρανού ώστε να αποκλειστεί ο παράγοντας των νεφών και υπολογίστηκε η συνεισφορά της άμεσης και διάχυτης συνιστώσας στην ηλιακή ακτινοβολία. Τελικά η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων με την προβλεπόμενη ακτινοβολία από το μοντέλο uvspec οδήγησε στην εξάρτηση της τιμής της ακτινοβολίας που φτάνει στο φωτοβολταϊκό σύστημα τόσο από τη ζενίθια γωνία όσο και από το οπτικό πάχος των αιωρημάτων.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-14T12:57:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)