Σακχαρώδης διαβήτης με διάγνωση πριν από τα 36 έτη χωρίς αρχική ανάγκη ινσουλινοθεραπείας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2000 (EN)
Σακχαρώδης διαβήτης με διάγνωση πριν από τα 36 έτη χωρίς αρχική ανάγκη ινσουλινοθεραπείας

Σουγιουλτζόγλου, Φ.
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Κούρτογλου, Κ.
Πασχαλίδου, Ε.
Πούρου, Ε.
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

MODY type diabetes
Κληρονομικότητα
Διαβήτης κυήσεως
Heredity
Gestational diabetes
Διαβήτης τύπου MODY

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-15T07:53:39Z
2000


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.13 no.2 [2000] p.173-176
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)