Καταστάσεις Αιφνιδιασμού στην Euro league και Basket League (A1) για το έτος 2015-16

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Καταστάσεις Αιφνιδιασμού στην Euro league και Basket League (A1) για το έτος 2015-16

Ουρκέρογλου Κοσμάς

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει, αρχικά το σύνολο των επιθέσεων για κάθε διοργάνωση ξεχωριστά (Euro league και Basket league A1), να ξεχωρίσει το σύνολο των αιφνιδιασμών (πρωτεύοντες - δευτερεύοντες) και να αναλύσει τις ειδικές καταστάσεις (1 vs. 1, 2 vs. 1, 3 vs. 2, 4 vs. 3 και 5 vs. 4) που παρουσιάζονται σε κάθε παιχνίδι και αν αυτές οι ειδικές καταστάσεις και το σύνολο των αιφνιδιασμών επηρέασαν το αποτέλεσμα για τον νικητή - ηττημένο και γηπεδούχο - φιλοξενούμενο και στο τέλος να τα συγκρίνει. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 24 παιχνίδια καλαθοσφαίρισης εκ των οποίων τα 12 είναι παιχνίδια της Euro league και τα υπόλοιπα 12, παιχνίδια της Basket league A1. Tα αποτελέσματα, έδειξαν ότι τόσο οι νικητές, όσο και οι γηπεδούχοι χρησιμοποίησαν περισσότερο τον αιφνιδιασμό για την επίτευξη εύκολων και γρήγορων καλαθιών με το 1 vs. 1 να κυριαρχεί στις ειδικές καταστάσεις του αιφνιδιασμού.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Ειδικές καταστάσεις αιφνιδιασμού
Αιφνιδιασμός,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-18T07:29:58Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.