Θεός, κόσμος, άνθρωπος: σπουδή στα κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Νίκου Καζαντζάκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Θεός, κόσμος, άνθρωπος: σπουδή στα κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Νίκου Καζαντζάκη

Χατζηαποστόλου, Μαρία Ν.

The aim of the thesis is a comparative study of the thought and the work of the two authors, through their global work and through the studies of the researchers. Examined were the common characteristics and common axes, centered on their theological and philosophical view on God, the human being and the surrounding world. In the course of this scientific study the common line followed by the two authors was proved –always maintaining their specificity– about their care and their concern for the human being and his relationship with God and the world, which is understood as Church and as God’s creation. Finally, was achieved the breaking down of stereotypes concerning the person of the two authors throughout scientific arguments and sources, as well as the excellent expression of their thought.
Σκοπός της διατριβής είναι η συγκριτική μελέτη της σκέψης και του έργου των δύο συγγραφέων, μέσα από το καθολικό έργο τους, καθώς και μέσα από τις μελέτες των ερευνητών τους. Εξετάστηκαν τα κοινά χαρακτηριστικά και οι κοινοί άξονες με επίκεντρο τη θεολογική και φιλοσοφική ματιά τους για το Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο που τον περιβάλλει. Στην πορεία της επιστημονικής αυτής μελέτης αποδείχθηκε η κοινή γραμμή που ακολουθούν οι δύο συγγραφείς –πάντα με την ταυτόχρονη διατήρηση της ιδιαιτερότητάς τους– όσον αφορά την αγάπη τους και την αγωνία τους για τον άνθρωπο και τη σχέση του με το Θεό και τον κόσμο, τον οποίο κατανοούν ως Εκκλησία και Δημιουργία του Θεού. Τελικώς, επετεύχθη η κατάρριψη των στερεοτύπων γύρω από το πρόσωπο των δύο συγγραφέων με επιστημονικά επιχειρήματα και πηγές, καθώς και η άρτια έκφραση της σκέψης τους.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θεός
Theology in literature
Καζαντζάκης-Παπαδιαμάντης
Kazantzakis-Papadiamantis
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος,
Religion and literature
World
Θεολογία στη λογοτεχνία
Θρησκεία και λογοτεχνία
Κόσμος
Άνθρωπος
Human being
God

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-21T08:18:14Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-12-02


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)