Μελέτη με φασματοσκοπία Raman φουλεριδίων αλκαλίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μελέτη με φασματοσκοπία Raman φουλεριδίων αλκαλίων

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Κωνσταντίνου

In the present thesis, the results of the Raman studies of the superconducting RbxCs3-xC60 fullerides are presented. With increasing Rb content, the radial modes shift to higher frequencies, while the tangential Ag(2) mode softens. These results, compared with those obtained from the insulating A6C60 (A=K, Rb, Cs) fullerides, suggest that the radial modes are more sensitive to volume, while the tangential Ag(2) mode to electronic effects. Moreover, due to the crystal field in the fullerides, the intramolecular Hg(1) mode splits into Eg and Tg components. This splitting increases with increasing Rb content. For lower excitation energies, the low frequency intramolecular Hg modes have strong relative intensity and asymmetry, caused by the Herzberg-Teller and the Fano mechanism, respectively. Also, the asymmetry parameter, -1/q, of the Hg(1) band is enhanced for vanishing or lower Rb content, showing a maximum in Rb0.5Cs2.5C60. The temperature dependence of the Raman spectrum of the Rb0.5Cs2.5C60 fulleride reveals that the tangential Ag(2) mode slightly softens (by ~1 cm-1) below 30 K where the material becomes superconducting (Tc= 29.4 K). Such an anomaly is absent in the case of the insulating at ambient pressure Cs3C60.
Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης μέσω της φασματοσκοπίας Raman των υπεραγώγιμων φουλεριδίων RbxCs3-xC60 καθώς και των μονωτικών A6C60 (Α= Κ, Rb, Cs). Καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα σε ρουβίδιο στα φουλερίδια RbxCs3-xC60, οι ακτινικοί τρόποι δόνησης μετατοπίζονται προς υψηλότερες συχνότητες, ενώ οι εφαπτομενικοί προς χαμηλότερες. Από τη σύγκριση με τα φουλερίδια A6C60 προκύπτει ότι ο ακτινικός τρόπος δόνησης Ag(1) είναι κυρίως ευαίσθητος στη μεταβολή του όγκου, ενώ ο εφαπτομενικός τρόπος δόνησης Αg(2) στη μεταβολή των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων. Η μπάντα που αντιστοιχεί στον τρόπο δόνησης Hg(1) του μορίου C60 διαχωρίζεται σε δύο συνιστώσες συμμετρίας Εg και Tg λόγω της επίδρασης του κρυσταλλικού πεδίου. Ο διαχωρισμός γίνεται εντονότερος με την αύξηση του Rb. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μπάντα παρουσιάζει έντονη ασυμμετρία εξαιτίας συντονισμού Fano με ένα ηλεκτρονικό συνεχές, καθώς επίσης και μεγάλη σχετική ένταση για laser διέγερσης μεγάλου μήκους κύματος (785 nm) λόγω του μηχανισμού Herzberg-Teller. Ο συντελεστής ασυμμετρίας -1/q παίρνει μεγαλύτερες τιμές στα φουλερίδια με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Cs, με μέγιστη στο Rb0.5Cs2.5C60. Από τη θερμοκρασιακή εξάρτηση του φάσματος Raman του Rb0.5Cs2.5C60 συνάγεται η χαλάρωση της κορυφής Ag(2) κατά ~1 cm-1 κάτω από τους ~30 Κ που το σύστημα καθίσταται υπεραγώγιμο (Tc= 29.4 K). Αντίθετα, η αντίστοιχη θερμοκρασιακή εξάρτηση στο Cs3C60, το οποίο παραμένει μονωτής σε όλη την περιοχή θερμοκρασιών υπό συνθήκες κανονικής πίεσης, είναι ομαλή και ο τρόπος δόνησης σκληραίνει με την ελάττωση της θερμοκρασίας και τη συνεπαγόμενη μείωση του όγκου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εξάρτηση από περιεκτικότητα
Φουλερίδια αλκαλίων
Alkali metal fullerides
Composition dependence
Raman spectroscopy
Φασματοσκοπία Raman

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01
2016-11-21T10:30:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)