Νανοϋλικά για φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμογές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Νανοϋλικά για φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμογές

Καζιάνης, Λεωνίδας

Η εργασία αναφέρεται αρχικά σε κάποιες γενικές πληροφορίες που αφορούν την νανοτεχνολογία και τις νανοεπιστήμες. Στη συνέχεια δίνονται οι μέθοδοι παρασκευής των νανοϋλικών και των πράσινων νανοϋλικών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται για την τοξικότητα των νανοϋλικών. Στο τελευταίο μέρος συζητούνται εκτενώς, τα πράσινα νανοϋλικά και οι εφαρμογές τους. Αποδεικνύεται στη βιβλιογραφία ότι αυτά παρουσιάζουν πολύ μικρό βαθμό τοξικότητας σε σχέση με τα συνήθη νανοϋλικά. Τα νανοϋλικά βρίσκουν εφαρμογές τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στις επιστήμες υγείας.
After a brief introduction on nanotechnology and nanosciences the common fabrication methods for nanomaterials and green nanomaterials are discussed. In addition that, the toxicity of nanomaterials is presented. The fabrication methods of green nanomaterials are presented in detail. According to the literature the green nanomaterials are by far less toxic than conventionally produced the nanomaterials. Thus the green nanomaterials have the potential the find extensive applications in the health and agricultural sectors.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-21T10:56:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.