Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη στο πολυπολιτισμικό ελληνικό νηπιαγωγείο": Μια έρευνα δράση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη στο πολυπολιτισμικό ελληνικό νηπιαγωγείο": Μια έρευνα δράση.

Τσιαμή, Μαριάνθη-Βαρβάρα, Ιωάννη

Nowadays what is needed is an education that recognizes the uniqueness and individuality of each child, showing respect for their being, their experience, their language and culture. It is essential that every child has the opportunity to learn and develop skills as a member of a democratic community that promotes interest, equality, empathy, interaction, creativity and critical thinking so that, they become responsible citizens by knowing themselves, the other people and the world, and through a constant cognitive, personal, moral and social transformation be able to contribute to the transformation of their society. The citizenship education should help children to develop clarified identifications with their communities, nation states and the global community and could also help them become responsible citizens that will try to improve their own lives and the lives of other people. This study is an action research on whether and how, through a set of well organized activities, preschool children can achieve citizenship education.
Σήμερα πορευόμαστε προς μια εκπαίδευση που αναγνωρίζει τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού, δείχνει απόλυτο σεβασμό στο είναι του, στις εμπειρίες του, στη γλώσσα του και στον πολιτισμό του. Η εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητο να του προσφέρει τη δυνατότητα να κατακτήσει τη μάθηση και να αναπτύξει τις ικανότητές του μέσα σε ένα δημοκρατικό κλίμα ενδιαφέροντος, ισοτιμίας, ενσυναίσθησης, αλληλεπίδρασης, δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας, έτσι ώστε, γνωρίζοντας τον εαυτό του, τους άλλους και τον κόσμο, να μετασχηματίζεται συνεχώς γνωστικά, προσωπικά, ηθικά και κοινωνικά, και να καταστεί ικανό να αναλάβει τις ευθύνες του και να δράσει ώστε να συντελέσει στο μετασχηματισμό της κοινωνίας του. Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη θα βοηθήσει τα παιδιά να δημιουργήσουν ισχυρές ταυτότητες σε σχέση με την κοινωνία στην οποία ζουν, τα έθνη στα οποία ανήκουν καθώς και με την παγκόσμια κοινότητα και θα τους βοηθήσει να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες που θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων προς το καλύτερο. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια έρευνα δράσης σχετικά με το αν και κατά πόσο, μέσα από ένα σύνολο καλά οργανωμένων δραστηριοτήτων, μπορεί να επιτευχθεί η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μετασχηματιστική παιδαγωγική
Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, δημοκρατία και κοινωνική
Critical pedagogy
δικαιοσύνη
Citizenship education, democracy and social justice
Προσέγγιση της κοινωνικής αναδόμησης για την ανάληψη δράσης
Multicultural education and social reconstruction

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-21T11:05:43Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-05-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.