δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Steam Reforming of Bio-oils to Hydrogen

Lemonidou, Angeliki
Kechagiopoulos, P.
Voutetakis, S.
Heracleous, E.

Hydrogen is an emerging energy carrier and one of the main raw materials in the chemical, petrochemical, and refining industries. Its production with lower environmental impact necessitates the use of renewable energy sources, such as biomass. Bio-oil, the liquid product formed from fast pyrolysis of biomass, can be considered as one of the most promising renewable feedstocks for both centralized and distributed production of hydrogen. This chapter discusses the aspects of hydrogen production from bio-oil via catalytic steam reforming in gaseous phase. The main focus is on the catalytic materials developed, the reactor systems used in relation to problems currently encountered, and the challenges to future research and development. The approach to the production of hydrogen from bio-oil also includes a life cycle analysis for the assessment of the environmental impact of hydrogen production via this route.

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013
2016-11-22T06:36:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

The Role of Catalysis for the Sustainable Production of Bio-fuels and Bio-chemicals, [2013]
info:doi/eds Triantafyllidis K., Lappas A., Stöcker M.
urn:ISBN:978-0-444-56330-9

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.