Σύνθεση Νανοσωματιδίων Χαλκού με Χρήση Εκχυλίσματος Θυμαριού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σύνθεση Νανοσωματιδίων Χαλκού με Χρήση Εκχυλίσματος Θυμαριού

Παπαστεργίου, Βερονίκη

Η πρόοδος της τεχνολογίας κατέστησε δυνατή τόσο την μελέτη όσο και την κατασκευή υλικών από νανοσωματίδια, ανοίγοντας ένα πεδίο έρευνας που δεν υπήρχε πριν από μερικές δεκαετίες. Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων ως προς την προστασία του πλανήτη οδήγησε σε προσπάθεια κατασκευής νανοσωματιδίων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, τα οποία όμως να μην υστερούν σε μηχανικές ιδιότητες από αυτά που κατασκευάστηκαν με χρήση χημικών μεθόδων. Η παρούσα εργασία μελετά την κατασκευή νανοσωματιδίων χαλκού με χρήση εκχυλίσματος θυμαριού ως αναγωγικό μέσο. Θα παρουσιαστούν τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με προσθήκη εκχυλίσματος θυμαριού σε υδατικά διαλύματα CuCl και CuS, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων με χρήση φασματοσκοπίου, πεχάμετρου και μετρητή αγωγιμότητας. Τέλος, θα σχολιαστούν τα αποτελέσματα.
The technological progress of the last few decades has made the study and synthesis of nanoparticles possible, creating a field of scientific research that didn’t exist before. The increasing environmental awareness led scientists to turn their efforts towards discovering biological, environmentally-friendly methods of synthesizing nanoparticles whose properties are not inferior to those of nanoparticles synthesized by the existing chemical methods. This paper will study the synthesis of copper nanoparticles using thymus vulgaris extract. It will present the results of biological synthesis experiments conducted by adding thyme extract to aqueous solution of CuCl and CuS, as well as the results of post-experimental examinations using UV / Visible Spectrometer, pH meter, and electrical conductivity meter. Lastly, the above results will be summarized.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Nanoparticles
Νανοσωματίδια
Χαλκός
Copper
Θυμάρι
Thyme

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-22T08:41:45Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.