Αυτοματοποιημένο σύστημα οικιακής ενδοδαπέδιας θέρμανσης με ανεμογεννήτρια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αυτοματοποιημένο σύστημα οικιακής ενδοδαπέδιας θέρμανσης με ανεμογεννήτρια

Χαλκιαδάκης, Ελευθέριος

The structure presented is used to study the function of floor heating utilising renewable sources of energy , and in particular, wind energy. The heating sub-system is comprised by a handmade boiler and a fuel pump that circulates the hot water in the plastic tubes. All the parts mentioned above are contained in a wooden model of a house. As regards the energy sub-system, it is made in order to specifically produce mechanical energy, rather than convert the energy contained in the flow of the wind, into mechanical energy which is the basic function of the wind generator. This alteration from the expected course of the experiment, is done due to the obvious fact that there is no wind in the classroom where the presentation is taking place, so the energy for the experiment has to be produced otherwise. The system itself is made of a power generator taken from an old car, paired with a foot-pedal mechanism which produces power through voltage, whenever the pedals are rotated. The automization of the whole system, stands for the fatc that a microcontroller (Arduino) receives various input values, such as house tempreature, generator voltage and water tempreature . Consequently the microcontroller translates the input values , into output values which are the data used to automatically control the system. What this means, is that the tempreature in the room is constantly preserved in the pre-set comfort-tempreature and the power produced in the generator is properly used where needed. Finally there is a battery which is used to store the excessive energy when it is not used to power the floor heating.
Στην παρούσα εργασία μελετάται μία διάταξη που προσομοιώνει την ενδοδαπέδια θέρμανση. Το σύστημα αυτό αποτελείται από έναν λέβητα με μία αντίσταση που ζεσταίνει νερό και μία αντλία-κυκλοφορητή η οποία το κυκλοφορεί στις σωληνώσεις του δαπέδου. Το σύστημα των σωληνώσεων περιβάλλεται από ένα ξύλινο κουβούκλιο που προσομοιώνει το σπίτι. Συμπληρωματικά, έχει κατασκευαστεί ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας το οποίο αντικαθιστά την ανεμογεννήτρια, παράγοντας απευθείας μηχανική ενέργεια. Αυτό αποτελείται από ένα δυναμό αυτοκινήτου και έναν μηχανισμό ο οποίος το περιστρέφει μέσω ποδήλατης κίνησης. Όταν τα πετάλια του συστήματος περιστραφούν, δημιουργείται συνεχής τάση στα άκρα της γεννήτριας. Αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους παρουσίασης του πειράματος. Η λειτουργία του όλου συστήματος ελέγχεται από έναν μικροελεγκτή (Αrduino), ο οποίος λαμβάνει ενδείξεις από το χώρο του σπιτιού, από τα άκρα της γεννήτριας του συστήματος παραγωγής ενέργειας και από τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα. Με βάση αυτές τις ενδείξεις, φροντίζει να διατηρείται η θερμοκρασία του σπιτιού σε θερμοκρασία άνεσης και η παραγόμενη ενέργεια να διανέμεται στη σωστή διάταξη, όταν υπάρχει. Τέλος υπάρχει και μια μπαταρία η οποία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ενέργειας που δημιουργείται στο δυναμό , οταν αυτή δεν χρησιμοποιείται για θέρμανση.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-22T10:06:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)