Κοινωνικά δίκτυα και διδασκαλία/ εκμάθηση ξένης γλώσσας. Η θέση τους στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Κοινωνικά δίκτυα και διδασκαλία/ εκμάθηση ξένης γλώσσας. Η θέση τους στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παπαχαρίτου, Χριστίνα Χαρίτων

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Web 2.0 εργαλεία
Social networks
Κοινωνικά δίκτυα
Web 2.0 tools
Ξένες γλώσσες
Foreign languages


Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-05-01
2016-11-24T10:55:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)