Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο κατά τους Κανονισμούς 2201/2003 ("Βρυξέλλες ΙΙα")και 1259/2010 ("Ρώμη ΙΙΙ")

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2016 (EN)
Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο κατά τους Κανονισμούς 2201/2003 ("Βρυξέλλες ΙΙα")και 1259/2010 ("Ρώμη ΙΙΙ")

Κούρτης, Βασίλειος

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Divorce
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Family International Law
Κανονισμός 1259/2010 ("Ρώμη ΙΙΙ")
Private International Law
Regulation 2201/2003 ("Brussels IIa")
Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο
Διαζύγιο
Regulation 1259/2010 ("Rome III")
Κανονισμός 2201/2003 ("Βρυξέλλες ΙΙα")


Greek

2016-11-28T01:15:38Z
2016


εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

info:doi/Χριστίνα Χατζηδανδή, Χρυσαυγή Γκότοβου, Βασιλική Μαραζοπούλου, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Θεοδώρα Θανασούλη, Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Απόστολος Άνθιμος Επιμέλεια:Γεωργιάδης, Γεώργιος-Αλέξανδρος
urn:ISBN:9789605685041
Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις. Ζητήματα Ουσιαστικού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, τομ.72 [2016] σελ.7-60

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)