Αγγεία για εγχυτρισμούς και καύσεις στα νεκροταφεία των οικισμών της Χαλκιδικής κατά την εποχή του Σιδήρου και την αρχαϊκή περίοδο.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αγγεία για εγχυτρισμούς και καύσεις στα νεκροταφεία των οικισμών της Χαλκιδικής κατά την εποχή του Σιδήρου και την αρχαϊκή περίοδο.

Παπουτσάκης, Εμμανουήλ Στέφανου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Vessels for inhumations and cremations
Cemeteries of Chalcidice
Αγγεία για εγχυτρισμούς και καύσεις
Iron Age and Αrchaic period
Εποχή Σιδήρου και αρχαϊκή περίοδο
Νεκροταφεία των οικισμών της Χαλκιδικής


Greek

2016
2016-11-30T09:13:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)