Σύγκριση δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων προαναισθητικής αγωγής για τη διενέργεια μυελογραφίας σε σκύλους υπό αναισθησία με ισοφλουράνιο.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σύγκριση δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων προαναισθητικής αγωγής για τη διενέργεια μυελογραφίας σε σκύλους υπό αναισθησία με ισοφλουράνιο.

Κούση, Τιμόκλεια Μαρία Ευκλείδη

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Pre-anesthetic protocol
Μυελογραφεία
Προαναισθητικό Πρωτόκολλο
Συμπιεστική Μυελοπάθεια
Compressive Myelopathy
Myelographie


Greek

2016
2016-12-01T08:37:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)