Αγγεία λευκού βάθους στη Μακεδονία των ελληνιστικών χρόνων / White ground vases in Hellenistic Macedonia

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αγγεία λευκού βάθους στη Μακεδονία των ελληνιστικών χρόνων / White ground vases in Hellenistic Macedonia

Κυριάκου, Αθανασία

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Αγγεία λευκού βάθους
Hellenistic pottery
White ground pottery
Ελληνιστική κεραμική
Macedonia
Μακεδονία


Ελληνική γλώσσα

2012
2016-12-05T09:11:32Z


Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

info:doi/Επιμέλεια:Σ. Δρούγου, Ι. Τουράτσογλου
urn:ISBN:9789603860570
Θέματα της ελληνιστικής κεραμικής στην αρχαία Μακεδονία / Topics on Hellenistic Pottery in ancient Macedonia, [2012] σελ.180-201

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.