Εκτίμηση του χρόνου μεταφοράς με όλα τα επιβατικά μέσα στη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Αθήνα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2012 (EN)
Εκτίμηση του χρόνου μεταφοράς με όλα τα επιβατικά μέσα στη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Πυργίδης, Χρίστος

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Travel time
Transport time
Travel time delays
Passenger transportation means
Route Thessaloniki-Athens
Χρόνος διαδρομής
Καθυστερήσεις
Επιβατικά μέσα
Χρόνος μεταφοράς
Θεσσαλονίκη-Αθήνα


Greek

2012
2016-12-07T11:38:45Z


Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Γεώργιο Α. Γιαννόπουλο, [2012] σελ.216 - 225

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)