Σύντομη χρονολογική αποκατάσταση σε ένα τμήμα του κειμένου των « Αποδείξεων Ιστοριών». Πρακτικά του ΙΑ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (Μάιος 1990),Θεσσαλονίκη 1991, σσ.91-104

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΣύντομη χρονολογική αποκατάσταση σε ένα τμήμα του κειμένου των « Αποδείξεων Ιστοριών». Πρακτικά του ΙΑ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (Μάιος 1990),Θεσσαλονίκη 1991, σσ.91-104

Κατσώνη, Πολύμνια

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αποδείξεις Ιστοριών
Darko
Chalkokandyles
Χαλκοκονδύλης
Demonstrationes of Histories
χρονολόγηση
Dating


Greek

2016-12-14T17:14:07Z
1991


Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρακτικά του ΙΑ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου , [1991] p.91-104

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)