Συμπεριφορά μεταμοσχευμένων ανθρώπινων παγκρεατικών νησιδίων σε συνθήκες ενεργειακής υπερφόρτωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Συμπεριφορά μεταμοσχευμένων ανθρώπινων παγκρεατικών νησιδίων σε συνθήκες ενεργειακής υπερφόρτωσης

Γαργάνη, Σ.Α.
Lefebvre, B.
Γιαβροπούλου, M.
Pattou, F.
Thevenet, J.
Gmyr, V.
Pawlowski, V.
Γιώβος, Ιωάννης
Kerr-Conte, J.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Παγκρεατικά νησίδια
Παχυσαρκία
Obesity
Pancreatic islets
B cells
Β - παγκρετικά κύτταρα


Greek

2012
2016-12-19T12:54:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

urn:ISSN:1106-3270
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.25 no.1 [2012] p.39-44

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)