Σύγκριση μεθόδων προσομοίωσης δυναμικής απόκρισης βάθρου γέφυρας λαμβάνοντας υπόψη την ανελαστική συμπεριφορά του εδάφους και της κατασκευής, τον τύπο θεμελίωσης και την αλληλεπίδραση εδάφους- θεμελίω

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγκριση μεθόδων προσομοίωσης δυναμικής απόκρισης βάθρου γέφυρας λαμβάνοντας υπόψη την ανελαστική συμπεριφορά του εδάφους και της κατασκευής, τον τύπο θεμελίωσης και την αλληλεπίδραση εδάφους- θεμελίω

Πετσάνης, Σμαράγδα Κυριάκου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Soil-structure interaction
Μη γραμμική συμπεριφορά εδάφους
Non-linear soil behavior
Dynamic response simulation
Αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής
Προσομοίωση δυναμικής απόκρισης


Ελληνική γλώσσα

2016
2016-12-20T06:51:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.