Μαθηματικός γραμματισμός και συνεργασία σχολείου οικογένειας: Ένα πρόγραμμα εμπλοκής των γονέων στη μάθηση των παιδιών τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μαθηματικός γραμματισμός και συνεργασία σχολείου οικογένειας: Ένα πρόγραμμα εμπλοκής των γονέων στη μάθηση των παιδιών τους

Σοφιανοπούλου, Ιωάννα
Παπανδρέου, Μαρία
Καραγιώργου, Ιωάννα
Καλογιαννίδου, Αναστασία

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο


Ελληνική γλώσσα

2015
2016-12-20T15:49:39Z


OPPORTUNA, ΠΑΤΡΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

info:doi/Επιμέλεια:Κυπριανός Π., Pourtois, J. P.
Οικογένεια, Σχολείο Τοπικές Κοινωνίες, [2015] σελ.171-188
urn:ISBN:9789605530297

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.