Υπολογιστική μελέτη της μεταφοράς φαρμακευτικών ουσιών δια μέσου του ιστού της οδοντίνης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



PhD thesis (EN)

2016 (EN)
Υπολογιστική μελέτη της μεταφοράς φαρμακευτικών ουσιών δια μέσου του ιστού της οδοντίνης

Πάσσος, Αγαθοκλής Δ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Κώδικας CFD
Υπολογιστική ρευστοδυναμική
Computational fluid dynamics
Ενδοδοντική
Μάζα, Μεταφορά της
μ-LIF
Mass transfer
CFD code
Dentinal tubules
Διαοδοντινική διάχυση
Σωληνάριο οδοντίνης
Endodontics
Μεταφορείς φαρμάκων (Φαρμακευτική)
Drug carriers (Pharmacy)
Transdentinal diffusion


Greek

2016-12-21T08:46:05Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)