Χαμηλού βαθμού φλεγμονή και διαβήτης τύπου 2: αίτιο ή αιτιατό;

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Χαμηλού βαθμού φλεγμονή και διαβήτης τύπου 2: αίτιο ή αιτιατό;

Βυζαντιάδης, Τιμολέων - Αχιλλέας
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Αδαμίδου, Αλεξάνδρα
Στεργίου, Ι.Φ.
Παπαδόπουλος, Αθανάσιος
Ράϊκος, Νικόλαος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Genetic predisposition
Υποκλινική φλεγμονή
Cytokines
Κυτταροκίνες
Γενετική προδιάθεση
Insulin resistance
Αντίσταση στην ινσουλίνη
Subclinical inflammation


Greek

2016-12-21T09:08:00Z
2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.23 no.3 [2010] p.244-52

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)