Περιλήψεις ανακοινώσεων 27ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2013

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2013 (EN)
Περιλήψεις ανακοινώσεων 27ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2013

Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο


Greek

2016-12-22T07:38:20Z
2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)