Υπερμικροσκοπική μελέτη του προσθίου περιφακίου ασθενών με καταρράκτη: σύγκριση ασθενών με και χωρίς ψευδοαποφολιδωτικό σύνδρομο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Υπερμικροσκοπική μελέτη του προσθίου περιφακίου ασθενών με καταρράκτη: σύγκριση ασθενών με και χωρίς ψευδοαποφολιδωτικό σύνδρομο

Σόρκου, Κωνσταντίνα Νικολάου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Electron microscope
Anterior lens capsule
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Ψευδοαποφολιδωτικό σύνδρομο
Πρόσθιο περιφάκιο
Pseudoexfoliation syndrome


Greek

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-07-01
2015
2017-01-04T12:49:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)