Ο Ρόλος της Αυτο-ρυθμιζόμενης Μάθησης στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Ανασκοπική Μελέτη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο Ρόλος της Αυτο-ρυθμιζόμενης Μάθησης στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Ανασκοπική Μελέτη

Βενετσάνου, Φωτεινή
Λυκεσάς, Γεώργιος
Νικολάκη, Ευγενία
Κουτσούμπα, Μαρία

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Self-regulated learning
Motor and sport skills
Self-monitoring
Αυτο-παρακολούθηση
Κινητικές και αθλητικές δεξιότητες
Self-efficacy
Αυτο-αξιολόγηση
Self-reflection
Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
Αυτο-αναστοχασμός
Self-evaluation
Αυτο-αποτελεσματικότητα


Greek

2017-01-12T11:24:16Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό - Inquiries in Sport and Physical Education, vol.14 no.3 [2016] p.62-82
urn:ISSN:1790-3041

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)