Οι καθημερινότητες της πολιτικής, οι πολιτικές της καθημερινότητας: Αντιλήψεις και συμπεριφορές στην Ελλάδα της κρίσης. Το παράδειγμα της ακροδεξιάς.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Οι καθημερινότητες της πολιτικής, οι πολιτικές της καθημερινότητας: Αντιλήψεις και συμπεριφορές στην Ελλάδα της κρίσης. Το παράδειγμα της ακροδεξιάς.

Γαλάνης, Γεώργιος Πέτρου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Far-right - Greece
Εθνικισμός – Ελλάδα – 21ος αιώνας
Μετανάστευση – Ελλάδα – 21ος αιώνας
Nationalism – Greece – 21st century
Ακροδεξιά - Ελλάδα
Immigration – Greece – 21st century


Greek

2016
2017-01-12T11:37:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)