Κριτική ανασκόπηση των θεωρητικών καταβολών της βιωματικής εκπαίδευσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Κριτική ανασκόπηση των θεωρητικών καταβολών της βιωματικής εκπαίδευσης

Αγάογλου, Χαρά Αθανασίου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Experiential learning
Βιωματική μάθηση
Education
Εκπαίδευση
Βιωματική εκπαίδευση
Experiential education


Greek

2017
2017-01-23T09:13:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)